Recent articles
APR
10
Twessiegh fi Triq Qasam San Gorg
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghal dawn l-ahhar xhur kien ilu ghaddej fuq xogholijiet ta' twessiegh ta' Triq Qasam San Gorg li kienet perikoluza mmens minhabba kantunieri dojoq u koroh. ...    read more...

APR
8
Diskors tas-Sindku is-Sur Mario Azzopardi fl-okkazzjoni ta' Jum Ta' Kercem 2015
Kif jghid il-malti , kull bidu fih it-tmiem u propju llum qed inhejju biex naghlqu s-separju fuq din il-legislatura qasira ta` dan il-kunsill. Legislatura li bhala kunsill lokali ta` Kercem u ...    read more...

MAR
21
RIP - Guzepp Gauci
   read more...

Recent images