Recent articles
JUN
23
Fitness Classes bil-kollobarazzjoni tal-Kunsill Lokali Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem qieghed jorganizza Fitness Classes ghar-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija, kif ukoll ghar residenti f'irhula ohra gewwa Ghawdex. Dawn ser jigu ...    read more...

JUN
10
SKUZAWNA GHAL KULL INKONVENJENT
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jinforma lir-residenti Ta' Kercem u ta' Santa Lucija li nhar is-Sibt 6 ta Lulju 2015 bejn is-6pm u 12am ser ikun hemm Triq Klula, Triq Ghajn Abdul ...    read more...

JUN
10
SKUZAWNA GHAL KULL INKONVENJENT
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jinforma lir-residenti Ta' Kercem u ta' Santa Lucija li nhar il-gimgha 12 ta' Gunju 2015 bejn is-6pm u 12am ser ikun hemm Triq il-Kalandrijiet ...    read more...

Recent images