Recent articles
OCT
16
Harga f'Malta 2014
Nhar it-Tlieta 15 t'Ottubru 2014, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem rega' ha hsieb li jorganizza harga f'Malta ghar-residenti Ta' Kercem. Morna mal-vapur tas-6.45am u sibna ...    read more...

OCT
12
Healthy Workshops f'Ta' Kercem
Ilbierah 8 ta' Ottubru 2014 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem bil-kollaborazzjoni tal-Kercem Ajax FC ta bidu ghal-ewwel sezzjoni tal-Health Workshops li qed isiru minn Eileen Vella Senior ...    read more...

OCT
3
RIP: Kunsillier Sur Saverio Grech
   read more...

Recent images