Recent articles
JAN
29
L-ewwel Harga f'Ghawdex ghas-sena 2015 organizzata mill-Kunsill Lokali Ta' Kercem - Jannar 2015
Nhar l-Erbgha 28 ta' Jannar 2015 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem rega organizza Harga ohra gewwa Ghawdex ghar-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija. Erhejniela bit-trejn fit-8.30am ...    read more...

JAN
16
RIP - Cikku Stellini
   read more...

JAN
13
Dancing fitness Classes organised by Kercem Ajax F.C.
   read more...

Recent images