Recent articles
AUG
10
Zjara tal- Ministru ghal Ghawdex l-Onor. Dr. Anton Refalo fl-iskola tas-Sajf TALENTI+
Nhar il-Gimgha 8 ta' Awissu 2014 il-Ministru ghal Ghawdex l-Onor. Dr. Anton Refalo zar l-iskola tas-sajf TALENTI+ li qed issir 3 darbiet fil-gimgha fil-Kumpless Sportiv il-gdid tal-Kercem ...    read more...

JUL
30
Rekord gdid fil-loghob tan-nar tal-art f'Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jifrah lil Ghaqda tan-Nar Ta' Kercem kif ukoll lil Twanny Gauci, li b'hegga, b'ghaqda u dedikazzjoni kbira irnexxielhom igibu zewgt rekords ...    read more...

JUL
16
RIP: Karmenu Azzopardi
   read more...

Recent images