Recent articles
JUL
30
Rekord gdid fil-loghob tan-nar tal-art f'Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jifrah lil Ghaqda tan-Nar Ta' Kercem kif ukoll lil Twanny Gauci, li b'hegga, b'ghaqda u dedikazzjoni kbira irnexxielhom igibu zewgt rekords ...    read more...

JUL
16
RIP: Karmenu Azzopardi
   read more...

JUL
3
PROGRAMM TAL-FESTI SOLENNI F’ĠIEH IL-MADONNA TAS-SOKKORS
PROGRAMM TAL-FESTI SOLENNI F’ĠIEH IL-MADONNA TAS-SOKKORS Meqjuma fis-Santwarju Parrokkjali Ta’ Kerċem 3 sat-13 ta ’ Lulju, 2014 Il-Ħamis, 3 ta’ Lulju ...    read more...

Recent images