Recent articles
FEB
18
Beda ix-xoghol fil-madar ta' Ghajn Abdul f' Ta' Kercem
Illum 18 ta' Frar 2015, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem beda ix-xoghol fl-inhawi ta' Ghajn Abdul. Ghal dan il-progett il-Kunsill irnexxielu iggib fondi tal-Ewropa taht l-iskema Measure ...    read more...

FEB
9
Laqgha tal-Lokalita' - Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem qed jinforma lir-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija li l-laqgha annwali tal-lokalita' ser tinzamm nhar il-Hamis 19 ta' Frar 2015 fis-7pm fic-Centru ...    read more...

FEB
6
Ftuh ufficcjali tac-Centru Civiku gdid fir-rahal Ta' Kercem - Nhar il-Hadd 1 ta' Marzu 2015 fl-10am
Centru Civiku gdid . Rigal iehor lir-residenti ta' Kercem u Santa Lucija mill-Kunsill Lokali ta' Kercem u li se jkun inawgurat nhar il Hadd l-ewwel ta' Marzu 2015 mill-Ecc. taghha ...    read more...

Recent images