Recent articles
DEC
18
L-ISTRINA 2014 GEWWA TA' KERCEM
   read more...

DEC
18
Harga f'Ghawdex - Dicembru 2014 - Kunsill Lokali Ta' Kercem
Nhar it-Tlieta 16 ta' Dicembru 2014 il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghal darb'ohra rega organizza harga gewwa Ghawdex ghar-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija. Tlaqna bit-trejn ...    read more...

DEC
10
PROGRAMM TAL-FESTA TA' SANTA LUCIJA ICCELLEBRATA GEWWA IL-KOMUNITA TA' SANTA LUCIJA F'GHAWDEX
   read more...

DEC
10
FUN WALK TA' L-ISTRINA 2014
Kif tafu sew, regghet waslet l-Istrina u bhas-snin precedenti l-kumitat tal-Isptar Generali ta’ Ghawdex qed jerga jorganizza Fun Walk. Din is-sena ...    read more...

DEC
10
TKOMPLIJA TAL-PROGETT GNIEN IL-FAMILJA FI TRIQ IL-HORG F' TA' KERCEM
Wara li tlesta l-process kollu ta' l-ghoti tat-tenders ta' dan il-Gnien, ghaddej xoghol fuq... il-pavimentar u t-thawwil tas-sigar. Tlesta ix-xoghol tal-kisi tat-Teatru Grieg u l-kisi ...    read more...

Recent images